การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการสร้างสุข ในชีวิตประจำวัน

เมื่อเราใช้ทักษะการคิดวิพากษ์ เพื่อสำรวจปัญหา เข้าใจปัญหา
การแก้ปัญหา ต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์
 
ในระหว่างการสร้างสรรค์ แม้บางครั้งเราอาจจะอยู่ในปัญหา
แต่การสร้างสรรค์จะเกิดได้ เมื่อเรามีความสุข
คิดกว้างๆ มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ และก็ปล่อยวางบางอย่าง
เลือกโฟกัสแต่สิ่งที่จำเป็น
 
ซึ่งจะมีได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน จึงเรียกว่าทักษะ
 
สร้างสรรค์ ไปถึงเป้าหมาย ด้วยความสุขกันนะคะ ทุกๆคน😀😀

https://youtu.be/LatWsvJm3p4