คู่มือ 9 อุปนิสัยที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นสิ่งที่เกิดได้ด้วยการฝึกฝนเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจนกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัว ผู้ที่จะมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะมี 9 อุปนิสัยย่อย เป็นองค์ประกอบ ดังนี้

 

 อุปนิสัย ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

 

wisemention
9 อุปนิสัยที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ pdf