สไลด์ดีอะไรก็ง่าย : ตอน 3.1 เทคนิคการใช้สีและทฤษฏีสี

การใช้สีที่ดีจะช่วยให้ การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น รวมถึงยังช่วยทำให้ผู้ฟังสามารถสนใจสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างตลอดต่อเนื่อง

ในตอน เราจะมาเรียนรู้เรื่องทฤษฏีสีและวงจรสี แล้วจึงมาลงลึกไปว่า เราควรจะเลือกสีอะไรและการจับกลุ่มสีที่ดีควรเป็นอย่างไร            

สุดท้ายเราจะมากล่าวถึงวิธีการจัดการอัตราส่วนของสีบนงานนำเสนอของคุณ เพื่อให้งานของคุณ น่าสนใจ

ทฤษฏีสี

เพื่อทำให้การออกแบบสวยงาน เราควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับ ทฤษฏีสีเล็กน้อย

สี(COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

วงจรสี (Color Wheel)

          ทฤษฏีสีแสง ค้นพบด้วย เซอร์ ไอแซค นิวตัน

 

    เป็นวงสีที่แสดงความสัมพันธ์ของสีต่างๆ มีประโยชน์อย่างมากในการเลือกสีเพื่อการออกแบบ

  1. แม่สี (Primary Colour) มี 3 สีด้วยกัน คือ เหลือง แดง น้ำเงิน
  2. สีขั้นที่ 2 (Secondary colour) คือแม่สี 2 สีมาผสมกัน ออกมาเป็นสีขั้นที่ 2 สามสีได้แก่

                          เหลือง + แดง = สีส้ม (orange)

                         แดง + น้ำเงิน = สีม่วง (violet) (purple)

                         น้ำเงิน + เหลือง = สีเขียว (green)

  1. สีขั้นที่ tertiary colour(เทอเทียรี่ คัลเล่อร์) เกิดจากการผสม สีขั้นที่ 2 เข้ากับแม่สี คู่ที่ผสมสีนั้นๆ ขึ้นมา ก็จะใด้ สีขั้นที่ 3 อีก 6 สี คือ

               ส้มเหลือง (yellow-orange)   ส้มแดง (red-orange)

             ม่วงแดง (red-violet)  ม่วงน้ำเงิน (blue-violet)

             เขียวน้ำเงิน (blue-green)  เขียวเหลือง (yellow-green)

          (สีขั้นที่ 3 ภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกับภาษาไทย คือเอา แม่สีขึ้นก่อน)