ที่มาของ P4C

การสอนปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for children or P4C) เกิดจากความสนใจของ ศาสตราจารย์ แมทธิว ลิปแมน (Matthew Lipman) โดยเริ่มจากการเล็งเห็นปัญหาความสามารถของเด็กในการให้เหตุผล จึงตั้งใจที่จะส่งเสริมวิธีการคิดและการให้เหตุผลแก่เด็ก โดยเฉพาะในเรื่องพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ การเข้าใจตนเอง การอยู่ร่วมกัน รวมถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว หรือรวมเรียกว่า คำถามพื้นฐาน (Basic Questions)

ศาสตราจารย์ลิปแมน เริ่มสนใจการสอนปรัชญาสำหรับเด็ก ตั้งแต่เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย โดยเขาเชื่อว่า เด็กสามารถพัฒนาความคิด และการให้เหตุผลได้ตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพิสูจน์มาก่อน

ต่อมา ในปี 1974 ศาสตราจารย์ได้ย้ายมาที่ มหาวิทยาลัยที่ at Montclair State University, USA และ ได้จัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาการสอนปรัชญาในเด็ก มีชื่อว่า Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC)

แรงบันดาลใจ ในการพัฒนาปรัชญาสำหรับเด็กของศาสตร์จารย์ แมทธิว ลิปแมน เกิดจากนักปรัชญาการศึกษาที่สำคัญสองคน คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dowey) และ ชาร์ลส์ เอส เพียซ (Carles Sander Pierce) ตามแนวคิดเชิงผสมผสานเรียกว่า Dewey’s developments of Pierce’s Community of Inquiry

John Dowey และ Carles Sander Pierce ต่างเป็นนักปรัชญาสายปฏิบัตินิยมที่สนใจเรื่องการศึกษาเหมือนกัน ทั้งสองท่านมีแนวคิดเหมือนกันคือ ชุนชนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ เรียกว่า ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (community of inquiry) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แต่ทั้งสองท่านมีลักษณะต่างกันคือ

– John Dowey การสร้างชุมชนของการเรียนรู้ด้วยการสืบค้นทางปรัชญา (community of philosophical inquiry)
– Carles Sander Pierce (การสร้างชุมชนของการเรียนรู้ด้วยการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์)

อ้างอิงข้อมูลจาก

1. https://www.philosophy-foundation.org/p4c (
2. Institute for the advancement of philosophy for children
3. Matthew Lipman
[https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Lipman ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *