สไลด์ดีอะไรก็ง่าย: ตอนที่ 2.1 เริ่มต้นการทำสไลด์-การทำงานของสมอง

สไลด์คือภาพความคิดของคุณในสมองที่ฉายออกมาและนำมาสู่หน้าจอ นั่นคือ การที่จะมีสไลด์นั้นต้องเริ่มจากภาพในสมองของคุณ

 

การเริ่มต้นทำสไลด์ให้ดี ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกันคือ

  1. ความคิด (Think)
  2. ความสร้างสรรค์ (Create
  3. ความรู้สึกแบ่งปัน (Sharing)

ความคิด หรือภาพในใจของคุณที่ปรารถนาจะนำเสนอให้ดีที่สุด ให้คนเข้าใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ

 นโปเลียน กล่าวไว้ว่า “The starting point of all achievement is desire” หรือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จคือความปรารถนา

ความปรารถนาจะมีพลังคุณต้องเห็นประโยชน์ของการทำสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเพื่อทำให้เกรดดี ผู้บริหารสนใจ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจ และอยากนำไปปฏิบัติ  เป้าหมายในการนำเสนอไม่ควรจะลอยๆ ควรมีรายละเอียด นั่นจะช่วยให้คุณวางแผน และสร้างพรีเซ้นต์ชั่นได้อย่างถูกต้อง

การสร้างแรงขับเคลื่อนจากภายใน

ความสร้างสรรค์ คือ การทำให้สิ่งๆนั้นมีคุณค่า เช่นเมื่อคุณต้องการนำเสนอในหัวข้อ…… คุณจะสร้างสรรค์ได้ คุณต้องเข้าใจผู้ฟังของคุณ ว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างไรบ้าง

เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปได้อย่างกระจ่าย ไม่สับสน เห็นได้ชัด เครื่องมือที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือ Mind Map

ข้อดีของ การทำ Mind Map ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดในแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะทำให้การนำเสนอละเอียด ไม่ตกหล่น

การทำ MindMap ก็ง่ายนิดเดียว  เริ่มที่ Key Message แก่นของการนำเสนอในครั้งนี้

 

เริ่มต้นจากทำไม เกี่ยวกับใคร สัมพันธ์กัชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้าง สาเหตุ และอุปสรรคมีอะไรบ้าง และเราจะนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอย่างไร

จะเห็นว่าการทำ Mind Map ให้ดี เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรา ในหลายๆมุม

เทคนิคที่อยากจะเพิ่มเติมคือ การตั้งคำถามควรเริ่มด้วยทำไม อย่างไร ก่อน ถึงค่อยมา ว่าอะไร เมื่อไหร่ เพราะ การนำเสนอ ส่วนใหญ่คือเพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น จากปัญหาที่เป็นอยู่ ดังนั้น จึงเริ่มต้นด้วยทำไม เช่น ทำไมสีถึงมีผลกับความรู้สึก สีที่ทำให้มนุษย์รู้สึกผ่อนคลายมีลักษณะอย่างไร เป็นต้น