สไลด์ดีอะไรก็ง่าย : ตอนที่ 4 การจัดการพื้นที่

การจัดการพื้นที่สัมพันธ์กับการธรรมชาติของการดูของเรา

เหตุผลที่ผู้ชม ลดความสนใจ เพราะภาพซับซ้อน เรามาเข้าใจการทำงานของสายตา

  1. กวาดจากสายไปฟ้า
  2. จากบนลงล่าง
  3. ตามเข็มนาฬิกา

การจัดการพื้นที่โดยใช้ทฤษฏี gutenberg diagram หรือทฤษฎีการเคลื่อนไหวของสายตามนุษย์

ยกตัวอย่างเช่น

 

            ทฤษฏีการเคลื่อนไหวสายตาแบบ Z คือการเคลื่อนไหวสายตาเพื่ออ่านข้อมูลแบบซิกแซก

 

 

การเคลื่อนไหวสายตาแบบสามเหลี่ยม เป็นการเคลื่อนไหวสายตาในจุดสำคัญๆ 3 จุด

 

 

สุดท้ายคือ การวางตำแหน่งตามหลัก Rule of Thirds

ยกตัวอย่างเช่น