สไลด์ดีอะไรก็ง่าย : ตอนที่ 1 ดีคือดีอย่างไร

เมื่อต้องพูดต่อหน้าชุมชน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ คนเข้าใจในประเด็นที่คุณนำเสนอ เห็นด้วย จนเกิดแรงบันดาลใจนำไปสู่การปฏิบัติ

สไลด์ดีช่วยคุณได้อย่างไร?

สไลด์ดีช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและสิ่งที่นำเสนอได้อย่างเหมาะสม ผู้ฟังสามารถเข้าใจตามเนื้อหาที่คุณนำเสนอได้ทัน

สไลด์ดีช่วยให้ผู้ฟังสามารถสนใจสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง สไลด์ที่ดีจะเป็นมิตรกับผู้ฟัง

การเป็นมิตรกับผู้ฟังคืออะไร?

คือความรู้สึกสบาย เข้าใจกัน

สไลด์ที่ดีจะต้องดูสบายตา ไม่รุงรัง

สไลด์ที่ดีจะต้องช่วยให้จับประเด็นสำคัญได้โดยง่าย ไม่เวิ่นเว้อ

สไลด์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ฟังบรรยาย สามารถดูได้นาน โดยตาไม่อ่อนล้า

สไลด์ที่ดีจึงจะเป็นเสมือนสื่อที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยายและผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างทรงพลัง

สไลด์ที่ดี จึงเป็นมากกว่าที่คุณคิด

เนื้อหาจะแบ่งเป็น 5 ตอนด้วยกันคือ

  1. ขั้นตอนการทำสไลด์
  2. เทคนิคการใช้สี
  3. การจัดการเนื้อหา ทั้งข้อความและภาพ
  4. รูปแบบตัวอักษร
  5. การจัดการพื้นที่