สไลด์ดีอะไรก็ง่าย : ตอนที่ 3.2 ชุดสีและอัตราส่วนของสี

Triadic Color Palette ชุดสีแบบสามเส้า

เป็นการเลือกใช้สีแบบสมดุลใช้รูปสามเหลี่ยมในวงล้อสี

งานของเราดูมองแล้วสบายตา ด้วยจำนวนสีที่ไม่หลากหลายเกินไป แต่มีความตัดกันทำให้อ่านง่าย และมีสีสัน

ซึ่งเหมาะกับการทำพรีเซ้นต์เตชั่น เนื่องจากพื้นฐานองค์ประกอบของสีที่ทำพรีเซ้นต์เตชั่นคือ สีพื้น สีตัวอักษร และสีที่สำหรับเน้นจุดสำคัญ ซึ่งก็คือใช้สีประมาณ 2-3 สี 

 

ที่สำคัญคือ สีพื้นควรเป็นสีที่สบายตา ไม่จ้าเกินไปเพราะจะทำให้สายตาล้าหากต้องจ้องเป็นระยะเวลานาน

ต่อมาก็ควรจะเป็นสีตัวอักษร   การตัดกันของสี ระหว่างตัวอักษรกับพื้น จะได้เห็นได้ง่าย ๆ ภาพก็เช่นกัน

และ สีสุดท้ายคือ ตัวเน้น ใช้สีที่สะดุดตาเพื่อให้รู้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่พิเศษและให้ความสำคัญ

 

การจัดอัตราส่วนของสีแบบ กฏ 60 30 10

กฎ 60 30 10 ช่วยการควบคุมโทนสีให้ง่าย ไม่หลุดเฉด

ด้วยหลัก 60 % คือสีหลัก 30 % และ 10 % ไฮไลท์ 

 

เว็บที่ช่วยในการเลือกสี

https://color.adobe.com/create/color-wheel/