สไลด์ดีอะไรก็ง่าย : ตอนที่ 5 การใช้ฟอนต์

           รูปแบบตัวอักษร มีให้เลือกมากมาย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการเลือกฟอนต์และการใช้ฟอนต์

            ตัวอย่างตัวอักษรแต่ละประเภท

Serif และ Non-serif

Sans Serif

Script (ลายมือ)

Decorative Styles (แบบอักษรประดิษฐ์)

ตัวอักษรที่ควรใช้ในการนำเสนอคือ San Serif เพราะอ่านง่าย สบายตา

เพื่องานที่อ่านง่ายน่าสนใจ สามารถใช้ฟอนต์มากกว่า 1 ฟอนต์ แต่ไม่ควรเกิน 3 ฟอนต์ในคราวเดียวกัน สามารถดูการเลือกคู่ฟอนต์ได้ที่ https://fonts.google.com/specimen/Roboto

 

ในการนำเสนอที่ต้องย้ายเครื่องระหว่าง Mac และ PC ควรดูฟอนต์รองรับทั้งสองระบบเพื่อการนำเสนอที่ตรงกับภาพในใจที่เราออกแบบไว้

สุดท้ายคือ เทคนิคการใช้ฟอนต์พื้นฐาน

  1. อย่าใช้ตัวเอียง
  2. อย่าใช้ตัวใหญ่ตลอด  (สำหรับภาษาอังกฤษ) เพราะอ่านยาก
  3. อย่าทำ Hyper link หรือ underline
  4. อย่าใช้หลายสี
  5. ตัวอักษรไม่ควรเกิน 6 แถว (น้อยกว่าได้)
  6. หัวข้อใช้ขนาดอย่างน้อย 32
  7. ยึดหลัก KIP keep it simple