เห็นทุกข์ชัด ดับทุกข์ง่ายด้วยการคิดวิพากษ์

ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน และคอยเตือนกับตัวเองว่า.. เวลามีปัญหา หยุดตั้งสติ! สืบค้นเข้าไป ว่าเราทุกข์เรื่องอะไรอยู่กันแน่ สืบค้น แล้วเขียนออกมา อย่าให้อยู่แต่ในหัว เขียนออกมาให้ชัดๆ เข้าใจสิ่งที่ตนเองกลัว กังวล ประเมินให้ชัด ทางแก้ต่างๆ จะมาเอง ขอบคุณแรงบันดาลใจจาก หนังสือ จุดอ่อน-จุดแข็งของมนุษย์ จากเดล คาร์เนกี😁