การเขียนรีวิวหนังสืออย่างง่าย ฉบับคนขยันอ่าน

การเขียนรีวิวหนังสือ ตอนนี้ แอ็ดมินเน้นที่การบันทึกของการอ่านไว้ทบทวนสิ่งที่ค้นพบหลังจากการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม เพราะแอ็ดมินพบว่า หลายครั้งเมื่ออ่านหนังสือ ตอนอ่านก็สนุกดี แต่พออ่านกลับลืมไปหมดว่าตนเองได้อะไรจากหนังสือที่อ่าน

วันนี้ก็เลยจะนำสูตรการรีวิวหนังสือ ที่เป็นสูตรง่ายๆ ได้มากจากหนังสือ The Power of Output โดยคุณชิออน คาบาซาวะ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรีวิวหนังสือ ไว้ดังนี้

 

1. จำเนื้อหาในหนังสือได้แม่นยำ

2.เข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

3.เรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือได้

4.เพิ่มทักษะการเขียนบทความ

5.เพิ่มทักษะการคิดและพิจารณา

6. เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น

7.พัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด

 

คุณชิออน คาบาซาวะได้เสนอแบบฟอร์มการเขียนรีวิวหนังสือ ไว้ง่ายๆ ก็คือ Before + After  (เรื่องที่ค้นพบ + To Do )

Before คือ ความคิดเห็นของเราก่อนอ่าน เช่น ปัญหาของเรา ปัญหาที่เราเล็งเห็น

After คือ เรื่องที่เราค้นพบ และสิ่งที่เราตั้งใจจะทำหลังจากเราได้ความรู้ชุดนี้

สิ่งที่สำคัญในการเขียนรีวิวแบบนี้ คือส่วน After การที่เราจะพัฒนาตนเองได้ ต้องเกิดจากเราได้ค้นพบและลงมือทำ

การเขียนรีวิวหนังสือ

 

การแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนนี้ ทำให้เกิดโครงสร้างที่เขียนง่ายๆเรียกว่า 3 บรรทัด ยกตัวอย่างเช่น

Before   ก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ ฉัน……

เรื่องที่ค้นพบ  เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ฉันค้นพบเกี่ยวกับ AA

To Do หลังจากนี้ ฉันจะลงมือทำ XX

จากประโยคหลัก 3 บรรทัด แล้วจึงขยายความ หรือใส่เนื้อหาที่เราคิดว่าสำคัญเพิ่มเติมลงไป ก็จะได้รีวิวหนังสืออย่างง่ายๆ ฉบับคนรักการอ่าน อาจจะทำเป็นโน้ตสอดไว้ในหนังสือ หรือทำเป็นการ์ดใส่เป็นแฟ้มไว้ เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในอนาคต ก็ได้นะคะ

สุดท้ายขอแนะนำหนังสือ The Power of Output ศิลปะของการปล่อยของ ว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอ่าน นอกจากสร้างแรงบันดาลใจในการปล่อยของแล้วยังแนะนำเครื่องมือและวิธีการได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำตาม

 

อ้างอิง

The Power of Output ศิลปะของการปล่อยของ ผู้เขียน : Shion Kabasawa (ชิออน คาบาซาวะ) สำนักพิมพ์ : SandClock Books