คู่มือการทำกิจกรรม 7 ขั้นตอนการคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking ) เป็นการคิดที่มีองค์ประกอบการคิดย่อยๆ หลายขั้นตอน คู่มือการทำกิจกรรม 7 ขั้นตอนการคิดเชิงวิพากษ์ จึงได้นำเสนอวิธีการคิด อย่างเป็นกระบวนการ สำหรับมือใหม่ หรือผู้ฝึกอบรม เพื่อที่จะช่วยการคิดเป็นไปอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายขึ้น

 

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking ) เป็นทักษะที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยิ่งเกิดปรากฏการณ์ Covid 19 ที่่ทำให้กระแสของเทคโนโลยีเข้ามามีผลกับเราอย่างใกล้ชิด การเข้าถึงโลกออนไลน์ มีมากขึ้น การสร้างคอนเทนต์ เรื่องราวต่างๆ วาทะกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อการรับรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือรวมถึงการพัฒนางานที่ทำอยู่อย่างเป็นระบบ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จึงถูกกล่าวขานเป็นอย่างมาก

       ตัวอย่างกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์

กระบวนการคิดวิพากษ์ (คู่มือ)

wisemention