บ่อแห่งข้อมูลร่วมกันคือต้นกำเนิดของการประสานพลัง

เราทุกคนสามารถมีการสนทนาครั้งสำคัญได้ เป็นการสนทนาที่สามารถเกิดในชีวิตประจำวัน เมื่อเราต้องสนทนากับคนที่ความคิดแตกต่าง คนที่มีอารมณ์รุนแรง หรือการสนทนาครั้งนั้นมีผลได้ผลเสียสูง ผลลัพธ์มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเรา แต่หลายครั้งที่เราผ่านการสนทนาครั้งสำคัญไปอย่างไม่สวยงาม หรือไม่มีประสิทธิภาพ ไม่น่าพึงพอใจ เพราะ สิ่งต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติญาณ ความเครียด ความไม่เข้าใจกัน เป็นต้น ทำให้เกิดการหลบเลี่ยง หรือปะทะ ซึ่งทั้งสองนั้นก็เป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดนัก

 

การจะทำให้การสนทนาครั้งสำคัญประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยกัน ทำให้การถ่ายเทข้อมูลระหว่างสองคนเป็นอิสระ ซึ่งการทำเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการตระหนักว่า เป้าหมายที่เราต้องการคืออะไร และอะไรที่เราทำได้บ้าง และระหว่างการสนทนาสิ่งที่ควรคำนึงคือ การทำให้ความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ ข้อมูล ของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกัน เรียกสิ่งนี้ว่า บ่อแห่งข้อมูลร่วมกัน ซึ่งก็คือต้นกำเนิดของการประสานพลัง

 

จุดเริ่มต้นของบ่อแห่งข้อมูลร่วมกันที่ดีคือ การระลึกอยู่เสมอว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเอง มีสติ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ที่มากกว่าแค่การต้องการเอาชนะ หรือการลงโทษผู้อื่นด้วยคำพูดที่ก้าวร้าว และมากกว่าการยอมแพ้ด้วยการนิ่งเช่นเดียวกัน

 

สติจะช่วยให้คุณสามารถสังเกตเห็นบรรยากาศของการสนทนาได้อย่างชัดเจน และสามารถจับได้ถึงจังหวะที่การสนทนามีแนวโน้มตึงเครียด ใช้อารมณ์ หรือคู่สนทนารู้สึกไม่ปลอดภัย ทั้งด้วยความเงียบหรือความรุนแรง

 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัยระหว่างการสนทนาเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ทำให้ข้อมูลระหว่างการสื่อสารไม่เป็นอิสระ ดังนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่า คู่สนทนารู้สึกไม่ปลอดภัย ให้รีบถอยออกมา และสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันหรือความเคารพนับถือให้เกียรติกัน ด้วยการทำ 3 อย่างคือ การขอโทษ การชี้แจงความแตกต่าง และการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน

 

บางครั้งเรื่องที่เรามีอยู่ในหัวก็มีผลต่ออารมณ์ของเราและทำให้การสนทนามีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มสนทนา การที่เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมีผลทำให้เกิดเป็นอารมณ์ จะมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า “การตีความ” การตีความจะเป็นการเรียบเรียงและสรุปด้วยตัวเราเอง ด้วยความคิดของเราเอง … เรื่องที่แต่งขึ้นด้วยความคิดของเราเอง เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง

 

ในเรื่องที่อ่อนไหว อาจทำให้คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดระหว่างกันอย่างไร ให้เริ่มจาก การเล่าข้อเท็จจริง เรื่องจริงที่คุณประสบ และจึงต่อด้วย ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคุณ จากนั้นจึงเชิญชวนให้อีกฝ่ายทำเช่นเดียวกัน สรุปประเด็นที่ได้รู้ร่วมกันอย่างคร่าวๆเพื่อเปิดใจให้กว้าง และพร้อมตรวจสอบร่วมกันในลำดับต่อไป

 

การสนทนาเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มักเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสนทนา การพูดเป็นสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าและใส่ใจ. และหวังว่าทุกคนจะสามารถผ่านการสนทนาครั้งสำคัญไปได้อย่างงดงาม

 

เครดิตหนังสือ การสนทนาครั้งสำคัญ (Crucial Conversation) เขียนโดย Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler แปลโดย พูนลาก อุทัยเลิศอรุณ พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ We learn