“เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น” กับอะไร และแค่ไหน !

เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ได้มีโอกาสไปทำงานที่นครสวรรค์ เป็นช่วงหนึ่งที่มีเวลาลงตัว เลยได้อ่านหนังสือแนวคิดของนักธุรกิจใหญ่ของเมืองไทยท่านหนึ่ง (จำได้เลยว่าเล่มสีแดง) เขียนไว้ว่า การดำเนินชีวิต สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จังหวะ เร็ว ช้า หนัก เบา

ต่อมาไม่นานก็มีหนังสือ ตามหัวข้อนี้ คือ เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น ในช่วงนั้น หนังสือที่สอนให้ช้า มีน้อยถ้าเทียบกับปัจจุบัน

ในช่วงไม่กี่เดือนนี้ พอไปร้านหนังสือ มีหนังสือสอน เทคนิคการช้าเยอะขึ้น มีทั้งเรื่องการดูจังหวะ ดูโอกาส และการจัดการตนเองให้ช้า ด้วยการลงเวลาให้ชัดเจน

เมื่อมนุษย์ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ง่ายขึ้น ผ่านมือถือ มนุษย์ก็อยากจะทำสิ่งต่างๆ ตามที่ตนเองรู้ เพื่อคาดหวังชีวิตที่ดีขึ้น การได้เดินเข้าใกล้เป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้

แต่ปรากฏการณ์ โควิด19 ที่ทำให้ทั้งโลกสะดุด ความช้าคร่าวนี้ ตามนักคาดการณ์ต่างๆ ก็ใช้เวลาหลายปี

ช้าจนแบบที่ไม่เคยพบเคยเจอ ช้าจนเปลี่ยนพฤติกรรม

ปลูกผักที่เคยมองว่าช้า ก็เป็นที่นิยม

โลกเปลี่ยนไป แต่กลไกทางสมองของมนุษย์ยังเหมือนเดิม มนุษย์ยังคงรับรู้ได้รวดเร็ว กิจกรรมอาจเปลี่ยน แต่ก็ยังคงเร็วทางจิตใจ การแสดงอารมณ์

” เร็ว” “ช้า” แค่ไหน กับอะไร จิตใจบอกเอง..